Ansvar og Garanti

Ansvarsfraskrivelse og garanti
Maktub har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websider igennem links. Disse websider er uden for Maktub's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider, indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer, i aftalen mellem køber og Maktub.dk.

Maktub er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller at de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Maktub's kontrol, f.eks. krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Maktub afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.
Forbehold
Maktub forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne webside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Maktub tager forbehold for prisfejl, tastefejl og udsolgte varer
Misbrug
Misbrug af www.Maktub.dk vil medføre politianmeldelse.